Quick Scan

  • 1

Realiseer je je toekomstplannen snel genoeg en boek je de verwachte resultaten?

Dan kunnen we je niet helpen met deze Quick Scan. Wil je advies, zoek je een sparringpartner om ‘wilde’ ideeën te toetsen of wil je discreet zakenpartners zoeken? Cresciamo bouwt op 50 jaar ervaring en een breed professioneel netwerk. Contacteer ons!


doe de scan toch

Geef volgende stellingen een score van 1 (absoluut niet akkoord) tot 6 (volledig akkoord).

Het doel van je bedrijf en het pad ernaartoe is voor medewerkers en klanten helder.

Geef volgende stellingen een score van 1 (absoluut niet akkoord) tot 6 (volledig akkoord).

Je bedrijf is voorspelbaar en gemakkelijk bestuurbaar.

Geef volgende stellingen een score van 1 (absoluut niet akkoord) tot 6 (volledig akkoord).

Je medewerkers voelen zich betrokken bij je bedrijf, jullie delen dezelfde waarden

Geef volgende stellingen een score van 1 (absoluut niet akkoord) tot 6 (volledig akkoord).

Je medewerkers beschikken over de juiste hoeveelheid en mix van kennis en vaardigheden.

Geef volgende stellingen een score van 1 (absoluut niet akkoord) tot 6 (volledig akkoord).

Je bedrijf investeert in kwalitatieve werktuigen, faciliteiten en IT-middelen voor de juiste prijs.

Geef volgende stellingen een score van 1 (absoluut niet akkoord) tot 6 (volledig akkoord).

Alle acties in je bedrijf dragen zichtbaar bij tot concrete resultaten.

Geef volgende stellingen een score van 1 (absoluut niet akkoord) tot 6 (volledig akkoord).

Durf jezelf in vraag stellen!