Zelfsturende teams : een hype of juist dé ultieme oplossing voor een efficiënte werking van je zaak?

Zelfsturende teams : een hype of juist dé ultieme oplossing voor een efficiënte werking van je zaak?

Je kan voetballiefhebber zijn of niet, maar iedereen is het er over eens dat een goed gespeelde professionele match wel eens de gemoederen kan verhitten. Een team van 11 dat het spel speelt op een inspirerende manier en als een geoliede machine, leidt tot gewenste resultaten.
Maar wat als de spelregels niet worden gevolgd? Is het team dan nog zo efficiënt bezig? Wat als er geen witte veldlijnen zijn, geen goals en geen scheidsrechter?

Hetzelfde geldt voor zelfsturende teams : werken met zelfsturende teams is efficiënt en draagt bij tot de tevredenheid van de werknemers in het bedrijf. Op voorwaarde dat de spelregels worden gevolgd en de match juist wordt gespeeld!

Je bedrijf laten draaien op zelfsturende teams. Wat betekent dit?

Zelfsturing vergt een andere manier van organiseren van je bedrijf dan de hiërarchische structuren die je gewend bent.
Het sleutelwoord is SPANNING. Spanning is de brandstof van het bedrijf om telkens dichter bij het vooropgestelde doel te geraken. Spanning is de ervaring van het verschil tussen “ hoe iets nu is” en “ hoe het zou kunnen zijn (beter dus)”.

Vergadercultuur? Gedaan ermee. Meetings worden vervangen door werkoverleg en roloverlegWerkoverleg is doelgericht : rond elke “SPANNING” die wordt ervaren wordt OVERLEG gepleegd en elk overleg leidt tot een BESLUIT en OPLOSSING. KPI’s en projecten worden opgevolgd en gestuurd. Roloverleg is gericht op het verbeteren van de huidige rollenstructuur. Hier wordt gewerkt AAN het bedrijf.   

Traditionele functie-omschrijvingen? Weg ermee.  In plaats hiervan worden rollen gedefinieerd. Elke rol heeft een plaats in een proces, heeft een doel, een gekoppelde verantwoordelijkheid en wordt toegewezen aan een persoon. Dus : rol è persoon en niet persoon è rol. 
Rollen die bij elkaar horen worden niet meer gegroepeerd in afdelingen, maar in cirkels. Rollen kunnen continu bijgestuurd worden in het roloverleg onder invloed van de “spanningen” die ontstaan.

Waar zijn de afdelingschefs? Verdwenen! Elke cirkel heeft een cirkelleider. Hij is niet de “baas” van de cirkel, maar de vertegenwoordiger ervan. Hij is niet de eindverantwoordelijke, want iedere werknemer is de eindverantwoordelijke van de rol die hij opneemt. Taken die bij de managers lagen, worden geïntegreerd in het team. Dus geen organogrammen meer, wel georganiseerde cirkels.

Waar is het topmanagement? Dat blijft, maar heeft een andere focus : het management gaat zich richten op "het waarom" van het bedrijf en minder op het “hoe”. Kortom : ze tekenen de strategische lijnen uit.

KPI’s? Ja, ze zijn er nog. Tenslotte : meten = weten. Dus KPI’s kunnen we niet wegdenken uit de bedrijfsvoering. Maar : de KPI’s situeren zich voortaan op niveau van de cirkels. Elke cirkel heeft een eigen KPI. De sturing voor het bereiken van de doelstellingen gebeurt in de cirkels en de resultaten worden samengebracht op het niveau van het bedrijf. Dus niet TOP-DOWN, maar wel BOTTOM-UP.
 

Spelregels:

Zelfsturing werkt alleen als de spelregels correct worden toegepast:
- transparantie en open communicatie is een absolute must: elke rol heeft nood aan voldoende kennis, informatie en bevoegdheden om de taken correct uit te voeren.
- ieder neemt onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheden op die gekoppeld zijn aan zijn/haar rol. De overstap van geen naar volledige verantwoordelijkheid vergt tijd en energie. Snel-snel veranderen werkt niet.
- de cirkels en rollen moeten voor iedereen duidelijk zijn. Ook managers moeten beseffen dat hun rol een andere invulling krijgt.
- het geloof in het kunnen van iedere medewerker is de basis voor het succes van zelfsturing.
 

Het concept van werken met zelfsturende teams geeft ruimte aan elke werknemer om zijn kracht en creativiteit te gebruiken.
Het is een concept dat doorgetrokken wordt vanaf de werkvloer tot bij de managers.
Het is geen middel tot grotere efficiëntie binnen een traditioneel, hiërarchisch georganiseerd bedrijf. Binnen een dergelijk bedrijf zijn zelfsturende teams ten dode opgeschreven.
 

Het werken met zelfsturende teams is niet enkel iets voor grote ondernemingen. Ook in KMO’s kan dit concept worden toegepast.
Let wel : elke succesvolle ondernemer laat zich bijstaan.

Cresciamo biedt je tekst en uitleg en bepaalt samen met jou hoe zelfsturende teams ook in jouw onderneming de resultaten kunnen verbeteren en het team kunnen versterken. 

Contacteer ons : www.cresciamo.be
 

Heb jij nog ademruimte?

Doe de quick scan