De impact van digitalisering op boekhouders.

De impact van digitalisering op boekhouders.

We horen het al jaren in het nieuws en lezen het in tal van magazines: “de digitalisering gaat de zwaarste impact hebben op administratieve jobs”. Meer en meer ondernemingen zetten de stap naar automatisering van hun administratie en niet alleen de “grotere”. Het aanbod op de markt van oplossingen voor kleinere ondernemingen groeit bijna dagelijks en de drempel wordt ook steeds lager. Deze trend geldt ook voor boekhoudkantoren.

Gedaan met factuurtjes en bonnekes inboeken

Elke ondernemer die succesvol wil zijn houdt best zijn balans goed in de gaten. De tijd waarin men op het einde van het jaar met een berg papier en bonnekes naar de boekhouder stapte, wat later een balans voorgeschoteld kreeg en dan pas wist hoe het voorbije jaar nu écht geweest was, is voorbij.

De markt speelt hier natuurlijk ook op in. Meer en meer boekhoudingspakketten veroveren succesvol de markt. De ondernemer digitaliseert ook dit stuk van de administratieve keten. Meer en meer boekhouders bieden een digitale dienstverlening aan omdat ze anders hun klanten dreigen te verliezen. Dezelfde boekhouders hebben echter administratieve krachten in dienst die tegen een forse vergoeding facturen invoeren. De inhoud van deze jobs en de inkomsten die ze genereren gaan onvermijdelijk verdwijnen. Het “verdienmodel” komt in het gedrang.

Focus op financiële en fiscale expertise

De financiële en fiscale regelgeving in België is complex en verandert voortdurend. Om een boekhouding volgens de regels van de kunst op te stellen blijft een specialist noodzakelijk. Dit blijft dus de corebusiness van de boekhouder.

De ondernemers hebben ook steeds meer nood aan punctueel en tijdig advies; de regelgeving verandert om de haverklap en het is geen optie om “onwetend” te blijven als ondernemer. Het opstellen van een financieel plan voor groei, het opstellen van een kredietaanvraag en het optimaliseren van de kredietlijn bij de banken zijn eveneens bijzonder nuttig. Dit advies blijft binnen het financiële en fiscale domein, het domein van de boekhouder dus.

Inzetten op totaaladvies

De automatisatie van administratieve taken verlegt de focus naar een ruimer dienstaanbod. Een aantal grotere kantoren bieden al enige tijd “totaaladvies” aan en dit legt hun zeker geen windeieren.

Wat is “totaaladvies” dan eigenlijk ?

Elke onderneming heeft 6 grote bouwstenen: Strategie (waaronder de financiële strategie), Organisatie, Cultuur, Mensen, Middelen (waaronder de financiële middelen) en Resultaten (waaronder de financiële resultaten). “Totaaladvies” houdt rekening met deze 6 bouwstenen.

Een boekhouder heeft de nodige talenten, kennis en ervaring om advies te geven over 3 van de 6 bouwstenen. De 3 andere bouwstenen blijven meestal onderbelicht
Enkele grotere kantoren hebben dit probleem al onderkend en hebben een “adviesraad” in het leven geroepen. Ze maken hiervoor gebruik van de diensten van experten op allerlei gebied zoals Marketing, Sales, HR, IT, Processen, Organisatie, Logistiek,… Een ondernemer kan dan beroep doen op een voor hem samengestelde raad van wijzen om hem bij te staan. Ook de werkgeversorganisaties en grotere consultancy bedrijven bieden al dergelijke diensten aan en de concurrentie tussen deze verschillende adviesraden wordt merkbaar. Deze raden zijn ook niet allen even succesvol, het is immers een steile leercurve om dit naar behoren op te zetten.
 

Vele boekhoudkantoren hebben echter niet het netwerk om een dergelijke adviesraad te kunnen aanbieden.

Dus einde verhaal?

Niet noodzakelijk. Elk boekhoudkantoor moet nu actie nemen en een partner zoeken die hen aanvult. Een partner die de ontbrekende bouwstenen kan belichten en zelfs nog verder gaat dan advies, maar ook hun klanten kan begeleiden bij de implementatie.

Cresciamo reikt kleine en middelgrote bedrijven snel een pragmatische aanpak aan om hun bedrijf naar de toekomst toe op de rails te houden. Het team van Cresciamo begeleidt de ondernemer rond de 6 bovengenoemde bouwstenen. Afhankelijk van de noden van de klant, worden onze mensen ingezet. Concreet, op maat en geen blabla, met de boekhouder als vertrouwenspersoon in supervisie.

In plaats van een boekhoudkantoor uit te breiden met duur personeel met allerlei expertise, wordt Cresciamo partner om de leemtes in te vullen.
 

“Totaaladvies” kan dus wel degelijk geleverd worden door elk boekhoudkantoor, in combinatie met de talenten, ervaring en kennis van het team van Cresciamo. Een perfecte match.

Heb jij nog ademruimte?

Doe de quick scan